خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window

دانلود انواع فایل های دانشجوی مشاهده صفحه جدید مشاهده صفحه جدید

دانلود انواع فایل های دانشجوی
انواع مقاله پاورپوینت طرح توجهی مقاله ترجمه شده پروژه پایان نامه تحقیق نمونه سوالات و...  
مشاهده صفحه جدید
طراحی وب سایت مدرسه

قیمت:120000ریال

    مقــــدمـه

    

        پیشرفت روزافزون علم كامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مكانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود كه سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مكانیزم بهینه ای ارائه گردد كه مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه كند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.

    

    فهرست مطالب                                                                                  

    مقدمه......................................................................................................................................................................................... 5

    1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER............................................ 16

    1-1) آشنائی با ASP.NET............................................................................................................. 17

    2-1) ویژگیهای ASP.NET............................................................................................................ 17

    3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET....................................................................................... 18

    4-1) ابزارهای ASP.NET.............................................................................................................. 18

    5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک......................................................................................... 19

    6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟.................................................................................................. 19

    7-1) معرفی اولیه  VB.NET ............................................................................................................................................. 20

    8-1) نصبVB.NET............................................................................................................................................................. 22

    9-1) چگونگی نصب IIS .................................................................................................................................................. 25

    10-1) جزئیات IIS   .......................................................................................................................................................... 26

    11-1) مدیریتIIS   ........................................................................................................................................................... 28

    2-1) معرفی   SQL SERVER........................................................................................................................................... 29

    1-2-1) Relation Database..................................................................................................................................... 29

    2-2-1)Replication Services................................................................................................................................. 29

    3-2-1) Analysis Services.......................................................................................................... 29

    4-2-1)Reporting Service ..................................................................................................... 29

    5-2-1) Management Tools........................................................................................................................................ 29

    6-2-1) بررسی امكانات و كارایی SQL SERVER ..................................................................................................... 30

    7-2-1)ADO.NET .............................................................................................................................................................. 31

    8-2-1) سرویس اعلان (Notification)...................................................................................... 32

    9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری.................................................................................................... 33

    10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان......................................................................................... 33

    11-2-1) تكنولوژی XML ........................................................................................................ 34

    12-2-1) Isolation Level.......................................................................................................................................... 35

    13-2-1)   باز هم .NET............................................................................................................ 36

    2) فصل دوم ............................................................................................................................ 38

    1-2) تجزیه و تحلیل سیستم ( SDLC‌)........................................................................................... 39

    2-2) فاز اول Planning........................................................................................................... 39

    1-2-2) Project Initiation.......................................................................................................... 39

    2-2-2) Identifying Business Values......................................................................................... 39

    3-2-2) System Requests...................................................................................................... 39

    4-2-2)  Feasibility Analysis................................................................................................. 40

    5-2-2) Approral Comittlee....................................................................................................................................... 40

    6-2-2) Project Management................................................................................................ 41

    3-2) فاز دوم : Analysis........................................................................................................... 41

    1-3-2) Analysing Strategy.................................................................................................. 41

    2-3-2) System Requriment gathering.......................................................................................................... 41

    3-3-2) System Proposal.......................................................................................................................................... 41

    4-2) فاز سوم :Design ........................................................................................................... 42

    1-4-2 )Design strategy ........................................................................................................ 42

    2-4-2 ) Design Architecture................................................................................................. 42

    3-4-2) Database.................................................................................................................... 42

    4-4-2 )System Specification ............................................................................................... 48

    5-2) فاز چهارم : Emplementation......................................................................................... 48

    1-5-2)System Contruction and Test ................................................................................. 48

     2-5-2) System instakation................................................................................................................................... 48

     3-5-2) Support and maintannce Plan........................................................................................................ 48

    6-2) ارتباطات جداول(Relationship).................................................................................... 49

    1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case..................................... 51

    2-6-2) Class Diagram مدرسه ................................................................................................................................ 51

    3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز........................................................... 52

    4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز...................................................................... 53

    5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید........................................................................... 54

    6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید.......................................................................... 55

    7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه............................................................................... 56

    1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی............................................... 56

    2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین............................................................................. 56

    3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی............................................................... 57

    4-7-2) از قافله عقب نمانیم....................................................................................................... 57

    5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو..................................................................... 58

    6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان.............................................................................................. 58

    3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه).................................................................................. 59

    1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class................................................................. 60

    2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (.................................................. 66

    3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login................................................................................... 69

    4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main................................................................................. 73

    5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (....................................................................... 75

    6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas................................................................... 79

    7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass....................................................... 80

    8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher.................................................. 81

    9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture................................................................. 82

    10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator................................................................ 83

    11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat....................................................................... 86

    12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student.................................................................... 89

    13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme..................................................................... 92

    94...................................................................................................... Stoder Procedure-2-3)  

    2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها..................................................... 94

    3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL.............................................. 94

    4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage).......................... 96

    5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )................................ 97

    6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)......................................... 97

    7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)................... 98

    8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )..................... 98

    9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )        99

    10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )....... 99

    11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))

    ( deleteusers)..................................................................................................................... 100

    12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)......................... 101

    13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)........ 102

    14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )..................... 103

    15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )...................... 103

    16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent) 104

    17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)................ 105

    18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )............ 106

    19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108

    20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )............... 109

    4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه............................................................. 110

    5)نتیجه گیری....................................................................................................................... 126

    1-5) معایب سیستم دستی.................................................................................................... 126

     2-5) مزایای سیستم مكانیزه................................................................................................... 126

    منابع و مأ خذ  ........................................................................................................................ 128جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


برچسب ها: طراحی وب سایت مدرسه،
[ سه شنبه 25 دی 1397 ] [ 07:51 ب.ظ ] [ سحر م ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

انواع مقاله پاورپوینت طرح توجهی مقاله ترجمه شده پروژه پایان نامه تحقیق نمونه سوالات و...
نویسندگان
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
مشاهده صفحه جدید
امکانات وب

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات